Buđola dalmatinska, narezana, Mataš

157,00 kn/kg 20,84 

Ovo je vagani proizvod.

Zbog prirode proizvoda, moguća su manja odstupanja u težini. Višak novca će biti vraćen.

Kategorija: