Pršut, kockice, Mataš

11,50 /kg 86,65 kn

Ovo je vagani proizvod.  Zbog prirode proizvoda, moguća su manja odstupanja u težini. Višak novca će biti vraćen.

Kategorija: