Pršut, kockice, Mataš

10,62 /kg 80,02 kn

Ovo je vagani proizvod.  Zbog prirode proizvoda, moguća su manja odstupanja u težini. Višak novca će biti vraćen.

Kategorija: