Pršut, kockice, Mataš

80,00 kn/kg 10,62 

Ovo je vagani proizvod.  Zbog prirode proizvoda, moguća su manja odstupanja u težini. Višak novca će biti vraćen.

Kategorija: