Pršut, kockice, Mataš

50,00 kn/kg

Ovo je vagani proizvod.  Zbog prirode proizvoda, moguća su manja odstupanja u težini. Višak novca će biti vraćen.

Kategorija: