Kuhani kravlji sir s vlascem, OPG Pogačić

12,60 /kg 94,93 kn

Ovo je vagani proizvod. Cijena proizvoda odnosi se na 1 kilogram.

Zbog prirode proizvoda, moguća su manja odstupanja u težini. Višak novca će biti vraćen.